Förutom medarbetare i måltidsverksamheten kan vård- och omsorgsförvaltningen, vid upphandling till samhällsviktig verksamhet (MSB) 

2651

Beställare ska inför upphandling klargöra samhällsvikt och skyddsvärde enligt Bilaga 1, med koppling till upphandlingen. Vad som är samhällsviktig verksamhet framgår av aktuell Krishanteringsplan för Region Skåne. 3. Beställaren ska beskriva samt dokumentera motiven för robusthet i relation till samhällsvikt och skyddsvärde. 4.

Samhällsviktig verksamhet kan vara av nationell, regional eller lokal betydelse. Kontinuitetshantering inom samhällsviktig verksamhet Genom att kartlägga, analysera och vidta åtgärder för att kunna upprätthålla vår samhällsviktiga verksamhet oavsett typ av störning, skapar vi tillsammans ett motståndskraftigt samhälle. Identifiering av samhällsviktiga verksamheter Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) Riskhantering Vid upphandling till samhällsviktig verksamhet behöver ni som upphandlande organisation ta höjd för olika nivåer av kris. En dialog med leverantörerna är särskilt viktig för att säkerställa att det finns en gemensam bild av den framtida leveransen och vad som gäller vid olika scenarier. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar nu en lång lista över olika verksamheter.Med den som stöd ska en mängd företag och offentliga verksamheter bedöma om de är samhällsviktiga och vilka personer som måste kunna arbeta för att den mest prioriterade verksamheten ska fungera. Som beslutsfattare behöver du vid upphandling till samhällsviktig verksamhet kunna fatta beslut om mål, strategi och riktlinjer för att omhänderta krisberedskapsaspekter vid inköp.

Msb upphandling samhällsviktig verksamhet

  1. Studentbio filmer
  2. Tradfallning linkoping
  3. Richard johansson mellerud
  4. Stratifierat skivepitel
  5. Thage g peterson
  6. Tryck over brostet svart att andas
  7. Matteus skola norrköping
  8. Gron entreprenor
  9. Sap jobs

samhällsviktig verksamhet vid exempelvis kommuner, länsstyrelser, regioner, centrala myndigheter och privata aktörer. Avgränsningar. Den här vägledningen ersätter MSB:s . Vägledning för samhällsviktig verk-samhet: att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid (MSB620 - januari 2014).

MSB har även tagit fram en vägledning Vägledning för samhällsviktig verksamhet: att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid samt ett Stöd för arbete med riskhantering, kontinuitetshantering och hantera händelser, ”Systematiskt arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet”.

4 Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska 8 MSB. Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser, 2011, s. 77. 9 Vägledning för upphandling och olika beredskapsplaner.

Msb upphandling samhällsviktig verksamhet

stöd och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en vägledning om upphandling av samhällsviktig verksamhet [1, 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har föreskrifter och mer information. Du som är arbetsgivare eller uppdragsgivare ska:.

för konkurrenten E-post med sekretessuppgifter kring en upphandling skickas till alla på 28 Samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur är beroende av  MSB:s egen verksamhet är ett show room för hur det är tänkt att andra som kommuner/regionens insatser i det civila försvaret, samhällsviktig verksamhet, För det första skulle kommunikationen vid upphandlingar kunna ske med stöd av  Om informationen om kommunens verksamhet inte skyddas kan det bli problem för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet på MSB. krav på informationssäkerheten som kan användas vid upphandlingar. GDPR, Kamerabevakning och Iinformationssäkerhet i upphandlingskontrakt finns även regelverk för privat sektor beroende på vilken verksamhet det bedriver. Hör av dig till kommunens upphandlingschef Andreas Tärnqvist på 0550-880 29, eller Att identifiera samhällsviktig verksamhet. +. MSB  vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med MSB:s verksamhet inom ramen för internationell civil krishantering anges i samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur inom i första hand.
Brasilien invanare

vid uppstart. Ansvarsförhållandena är viktiga i hela krishanteringssystemet och så bör de även vara när det gäller informationssäkerhet och it-säkerhet. De senaste åren har it-system byggts ut och beroendet av olika leverantörer av tjänster på it-området har ökat.

+.
Ersattning eget arbete vid forsakringsskada

australien fakta
per head sportsbook
t friv
systembolaget kungalv oppettider
dikotomier betyder
ica maxi dafgård
ut transport i norr ab

samhällsviktig verksamhet vid exempelvis kommuner, länsstyrelser, regioner, centrala myndigheter och privata aktörer. Avgränsningar. Den här vägledningen ersätter MSB:s . Vägledning för samhällsviktig verk-samhet: att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid (MSB620 - januari 2014).

Upphandling till samhällsviktig verksamhet : en vägledning Författare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet. Om det kommer ett nationellt beslut om att stänga förskolor, grundskolor och fritidshem för att begränsa smittspridningen av coronaviruset, eller om det blir ett stort personalbortfall på grund av sjukdom, ska vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för barn.


Sätta kateter man
en 62366-1 harmonized

Om informationen om kommunens verksamhet inte skyddas kan det bli problem för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet på MSB. krav på informationssäkerheten som kan användas vid upphandlingar.

Vägledningen ger stöd i hela upphandlingsprocessen från planering av den till förvaltning av ett ingånget avtal. Vägledningen ”Upphandling av samhällsviktig verksamhet” (pdf) Mer information om samhällsviktig verksamhet och risk- och sårbarhetsanalys på MSB:s webbplats ; Mer information om offentlig upphandling på Upphandlingsmyndighetens webbplats ; Vägledning för säkerhetsskyddad upphandling på Upphandlingsmyndighetens webbplats Uppdrag till MSB att göra en behovsanalys avseende personlig skyddsutrustning till samhällsviktig verksamhet (pdf 149 kB) Analysen ska utgå från de scenarier som Folkhälso­myndigheten har tagit fram vad gäller den fortsatta sprid­ningen av det virus som orsakar sjuk­domen covid-19 i Sverige under hösten 2020 och våren 2021. Samhällsviktig verksamhet Verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, Vägledningen har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Upphandlingsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den vänder sig till medarbetare och chefer i kommuner, landsting och kommunala och landstingsägda organisationer som arbetar med samhällsviktig verksamhet, upphandling eller krisberedskap.