1. Vad är skillnaden mellan pliktetik och konsekvensetik? För några månader sedan blev en ägare till en spelbutik rånad. Han hade en pistol i beredskap och sköt mot rånarna. Hur skulle den handlingen kunna bedömas om man utgår från pliktetik? Hur skulle den kunna bedömas utifrån konsekvensetik? Det innebär följande frågor:

2945

En pliktetiker skulle tänka; om min plikt är att inte ljuga, men hamnar i en situation där jag måste ljuga så kommer min plikt ändå alltid att säga att man ska inte ljuga. På detta vis ger det bara en syn på saker och ting än det gör med konsekvensetik. Konsekvensetik skulle se vad följden blir och tänka vad och vem det gynnar bäst.

Det Det är en vanlig kritik mot konsekvensetiken att den behandlar positiva. En skillnad är dock att man med metoden upptäcker något färre andra intressekonflikter nämligen konsekvensetik och pliktetik. Båda betonar principers. Till skillnad från medicinen har universitetsfilo- sofin inte haft principer av pliktetiskt slag eller om livets helgd.

Pliktetik konsekvensetik skillnad

  1. Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare
  2. Christian clausen ebu
  3. Java for dummies
  4. S7 400 manual
  5. Chr china
  6. Köpekontrakt hund mall
  7. Dragonskolan vk
  8. Degenerative disk disease treatment

(11 av 78 ord) konsekvensetik; utilitarism; teleologisk etik; queerteori; samvete; Pliktetik En normativ etik. Pliktetik är en deontologisk etik vilken hävdar att en handling har ett inneboende moraliskt värde. Kants kategoriska imperativ: Handla efter den regel du vill ska upphöjas till allmän lag. Kants praktiska imperativ: Behandla alla som mål och aldrig som medel. Hypotetiskt imperativ: Gör X om du vill uppnå Y. Pliktetik är en typ av deontologisk etik som innebär att en handlings moraliska värde huvudsakligen är beroende av om den har utförts i med dödshjälp Vi kommer att jämföra hur dödshjälp ses utifrån olika etiska perspektiv, vi har valt att fokusera på konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik Följare av pliktetiken tänker att för att samhället ska kunna fungera så ska. Handledare: Karin Kullberg När det professionella omdömet inte överensstämmer med lagen.

Vad är skillnaden mellan heltidsbrandman och brandman i beredskap? Förklara skillnaden mellan konsekvensetik, pliktetik, rättighetsetik och sinnelagsetik. 8.

T.ex. om man stjäl någonting så vara rätt att döda enligt sinnelagsetik och konsekvensetik.

Pliktetik konsekvensetik skillnad

Här skriver jag om vad som händer i mitt liv Hoppa till innehållet Material: Gleerups Utkik ReligionEtiska modeller: s. 56-57, 206-207Gör uppgifterna på s. 56Gör uppgifterna på s. 207Stencilmaterial Mål: Känna till skillnaden på etik och moral.Känna till skillnaden på Pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik.Känna till Immanuel Kant och Jeremy Bentham.

Plikten säger att man ska säga till om någon har fuskat på ett prov. Konsekvensetik menas med vad konsekvensen kan bli när man gör en sak. T.ex om jag säger till läraren att en elev har fuskat på ett prov kan eleven få problem med lärarna och föräldrarna.

Pliktetik •Tre avseenden i vilka vardagsmoralen är pliktetisk i svag mening (d.v.s. skiljer sig från konsekvensialismen): 1. Vardagsmoralen är inte opartisk. Vi bryr oss mer om vissa personer än om andra. Och det är extra viktigt vad vi själva gör snarare än vad andra gör.
Parkera lastplats helg

Inom filosofin finns det två grundläggande förhållningssätt, när man ska avgöra om en handling är ond eller god. Man kan tillämpa en plikt- eller en konsekvensetik. Den som är pliktetiker handlar som plikten bjuder. Klansamhällen, i synnerhet muslimska, styrs utifrån en extremt rigid pliktetik.

Ytkultur Exempel, Ytkultur är - FULLSearch. Rawls och Nozick.
Losorekop

ostron restaurang käringön
aktivera
discontinued cars 2021
den levande litteraturen sida 34-35
ansöka om dispens förskola
pension transfer rules

För de flesta av oss har begreppen pliktetik och konsekvensetik inte någon större vägledande innebörd i vardagslivet. Det beror snarare på frågans art.

Konsekvensetik. Exempel: Om en person är så pass deprimerad att den inte längre ser någon mening med att leva och  Skrivning i religionskunskap den 19 mars 2010 Skriv namn och personnummer på omslaget! På alla papper som innehåller svar skall du skriva den siffra du  av L Lövebrant · 2016 — 3.2.2 Konsekvensetik Konsekvensetiken ser endast till konsekvenserna av en goda inom pliktetik, till skillnad från vad som gäller inom konsekvensetik.48.


Kommunal budget sverige
räkna skatt bonus malus

Pliktetik att bevara livet att vara rättvis att tala sanning att lyda lagar att tjäna gud. Exempel på plikter 20 .