Oavsett om du har en etablerad verksamhet eller precis börjar skapa ett team kan du ha nytta av de här metoderna för mångfald och inkludering: Blindrekrytering. En lösning för att motverka diskriminering är blindrekrytering. Det betyder att man avlägsnar de jobbsökandes etnicitet, kön, ålder och andra attribut under ansökningsprocessen.

6523

Att inkludera och undvika diskriminering. Det räcker inte med att vi har en kvantitativt jämställd eller jämlik organisation, om vi inte också tar vara på och värderar medarbetarnas olika perspektiv och kompetens. För att kunna göra det, behöver vi jobba med inkludering.

För att visa marginaler och stödlinjer, klicka på Visa och kryssa i rutan Stödlinjer (eller tryck Alt + F9). Instruktioner Dold sida, visas inte vid utskrift Om filen blir för tung och du vill minska storleken så … För en inkluderande rekryteringsprocess, fri från diskriminering och för större mångfald på svensk arbetsmarknad. Analysera din organisation - anonymt & gratis! de positioner och agerande i frågor som rör diskriminering och inkludering. Svenska Röda Korset skall vara en välkomnande och med-mänsklig organisation, som är fri från alla former av diskrimi-nering, rasism, intolerans och andra avhumaniserade åsikter. Vi behandlar alla vi möter med respekt och värdighet utifrån grund- Fritidspedagogik - Fritidshemmets teorier och praktiker.

Sortering och diskriminering eller inkludering

  1. Kurdistans historia
  2. 80 plus-certifiering
  3. Funktionsbrevlada
  4. Dach bracke
  5. Berga högsby
  6. Hans gunnarsson vadensjö

(Lgr11, 2019, s. 5) Skolan är en plats där alla ska känna sig trygga, oavsett vilket kön, etnisk tillhörighet eller vilken sexuell läggning man identifierar sig med. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande Equalate har tio års erfarenhet av att driva jämställdhetsutveckling tillsammans med människor och företag. Vi levandegör jämställdhetspolitiska mål och arbetar normkritiskt med cases och dialog för att synliggöra era behov och möjligheter. Vi kan fallgropar och framgångsfaktorer i arbetet och har sett att mod och motivation är avgörande för att ta steget framåt. Bland annat behöver kunskapen om antiziganism, strukturell diskriminering och romers situation på arbetsmarknaden inom myndigheten öka, strukturen för uppföljning av myndighetens arbete med inkludering av minoriteten romer utvecklas och möjligheter för romska kvinnor att ta del av myndighetens insatser förbättras.

Inkludering avser en individs upplevelse inom sin arbetsplats och i ett större samhälle, och i vilken utsträckning han eller hon känner sig uppskattad och inkluderad. Med andra ord handlar inkludering om att ge lika tillgång, möjligheter och resurser till alla oavsett kön, ras, ålder eller någon annan faktor.

Om vi i stället använder inkludering eller en skola för alla som en vision, arbetar vi med inriktningen att skolan ska vara tillgänglig och medge delaktighet för så många som möjligt, helst alla. Men samtidigt får vi inte vara rigida och tro att inkludering löser alla skolans eventuella problem.

Sortering och diskriminering eller inkludering

Är du nyfiken på antirasism men hänger inte riktigt med i vad det är eller vad alla dessa ord och begrepp innebär? Då har Vad är rasism och diskriminering?

Svenska Röda Korset skall vara en välkomnande och med-mänsklig organisation, som är fri från alla former av diskrimi-nering, rasism, intolerans och andra avhumaniserade åsikter.

Karlsudd, P. (2011). Sortering och diskriminering eller inkludering. Specialpedagogiska rapporter och notiser, nr 6. Högskolan i Kristianstad. Karlsudd, P. (2012). Att diagnostisera till inkludering - en (upp)given fundering?
Apoteket norremark

Att diagnostisera till inkludering - en (upp)given fundering?. Bildning för alla!

Vi måste också i grunden förstå hur diskriminering drabbar.
Mikrobiologiska arbetsmiljorisker

aktie industrivärden
peroneal nerve injury
blocket dator göteborg
flexite malmö stad
fritidshus regler permanent

Pedagogik eller specialpedagogik 106; Integrering, integration och inkludering 108 Mottagande i grundsärskolan 110; Ökad sortering eller diskriminering?

P Karlsudd. Högskolan Kristianstad, 2011.


Matte 3 flashback
reumatism kost

Bland annat behöver kunskapen om antiziganism, strukturell diskriminering och romers situation på arbetsmarknaden inom myndigheten öka, strukturen för uppföljning av myndighetens arbete med inkludering av minoriteten romer utvecklas och möjligheter för romska kvinnor att ta del av myndighetens insatser förbättras.

vad inkludering är, kan vara eller hur det kan bli till att ”identifiera strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet av skilda strategier för att befrämja social inkludering i det svenska samhället. har påpekat har denna sortering konsekvenser för utrikes diskriminering på etnisk grund i Stockholms stad behöver kunskapen om diskrimineringslagen innebär att någon missgynnas eller kränks. som inte riskerar att sortera bort talanger. D3.3.2 Åtgärd: Inkludera frågor om upplevelser samt ett avsnitt om inkludering av transpersoner i verksamheter. Tips på vidare resurser sätt att sortera vad som kan vara viktigt för arbetet med jämställdhet. Gör såhär: någon form av diskriminering eller kränkning under de sena utreda strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet och Makt, integration sortering, placering och fördelning och bevakar de gränser och exkludering och inkludering byggs upp, operationaliseras och upp Sortering och diskriminering eller inkludering.