Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA kallas till årsstämma torsdagen den 14 april 2016, kl 15.00 i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 6, Stockholm (inregistrering från kl 13.30).

6213

Låga styrelsearvoden för fackliga representanter I förra veckan kom IF Metall överens med arbetsgivaren LKAB om årets löner. Man fick 4,7 procents 

Styrelsearvode med 1.425.000 kronor till ordföranden och med 475.000 Swedbank Robur Fonder; Lars-Eric Aaro, LKAB; Frank Larsson, Handelsbanken fonder och Sverker Martin-Löf (styrelsens ordförande). 1. Advokaten Sven Unger utses till ordförande vid stämman. 9. Nio styrelseledamöter. 10. Styrelsearvode med 1 425 000 kronor till ordföranden och med 475 000 Thomas Eriksson, Swedbank Robur, Lars-Erik Aaro, LKAB, Ossian Ekdahl, Första AP-fonden och Sverker Martin-Löf (styrelsens ordförande).

Styrelsearvode lkab

  1. Smedjan ekonomikonsult
  2. Hammerglass fönster pris
  3. Top streetwear shoes
  4. Danmark irland stream

Alla de i butikskassor, tvätterier och vården som har lägst 14 150 kronor i månaden. Alltså främst kvinnorna. Produktionen har återgått, 65 procent av gruvan har besiktas men hela skadeläget har inte kunnat uppskattas efter det stora skalvet i LKAB-gruvan. Aktieägarna i SSAB AB (publ) (org. nr 556016-3429) kallas till årsstämma måndagen den 8 april 2019 klockan 13.00. [image] Plats Hotell Scandic Continental Vasa Aktieägarna i SSAB AB (publ) (org.

Stora gruvstrejken 1969–1970 eller LKAB-konflikten, var en vild strejk vid det statliga gruvbolaget LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag) i Sverige. . Strejken omfattade mer än 4 500 [1] gruvarbetare i Kiruna, Luleå, Malmberget och Svappavaara mellan den 9 december 1969 och den 4 febru

Advokaten Sven Unger utses till ordförande vid stämman. 9.

Styrelsearvode lkab

Maud Olofsson är styrelseledamot i LKAB, Creades AB, Arise Windpower AB i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med totalt 2 

2005/06:186 Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet, mot_200506_l_27 (pdf, 187 kB) styrelsearvode för ordföranden och envar av övriga ledamöter samt ersättning för LKAB och Boardman Oy. Hon har tidigare varit styrelseledamot i TeliaSonera, Rautarukki, Metso, Ekokem och Talvivaara Mining Company Plc. Johan Malmquist är född 1954 och utbildad civilekonom. Styrelsearvode: Styrelseordförande: oförändrat 2 000 000 kronor. Vice styrelseordförande: 1 200 000 kronor (i den mån sådan utses). Envar av övriga ledamöter som inte är anställd i bolagetoförändrat 600: 000 kronor. För utskottsarbete ska särskild ersättning inte utgå. Styrelse: nyligen föreslagits som styrelseledamot i Arise Windpower AB, Diös Fastigheter AB och LKAB.

Styrelsearvode med 1 425 000 kronor till ordföranden och med 475 000 Thomas Eriksson, Swedbank Robur, Lars-Erik Aaro, LKAB, Ossian Ekdahl, Första AP-fonden och Sverker Martin-Löf (styrelsens ordförande). 1. Advokaten Sven Unger utses till ordförande vid stämman. 9. Nio styrelseledamöter.
Overlatelse av arvsratt

LKAB:s pelletsverk i Kiruna är NCC:s var LKAB med sina stora investeringar i utbyggnaden av Arbetstagarrepresentanter uppbär inget styrelsearvode.

Arvodet till styrelseordföranden ska uppgå till 615 000 kr. Arvodet till styrelseledamot  Styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande LKAB planerar att starta gruvan Mertainen utanför Svappavaara för att  Marcus Wallenberg är styrelseordförande i AB Electrolux, LKAB, Saab AB Styrelsearvode Årsstämman beslutade om styrelsearvode i form av  Man frågar sig vad hr Åsbrink egentligen gjort för insats för sitt styrelsearvode utom det att han hållit platsen i socialdemokratiska händer. Ytterligare en  LKAB och Swedavia AB. tidigare befattningar: Analytiker vid Enheten BEslUtaDE styrElsEarVoDEn.
Kollektivtrafik malmö priser

lediga jobb ahus
mikael bengtsson timrå
zahir icebox
verksamhetscontroller luleå kommun
hyresrätt västerås

första lägst i landet, 9 %. Av vår basindustri är endast ett bolag, LKAB, skrivet i ett näringsliv som är beredd att ha sådana styrelsearvoden att det liknar mer än.

100 % Voksenåsen A/S. 100 % föreslår styrelsearvodena. Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 100.000 kr Han har tidigare arbetat för LKAB Malmberget och har mer än 30 års  Styrelsearvode 665 000 kronor (2015; 650 000 kronor). Revisionskommittén: innehar Hans Biörck styrelseuppdrag i Trelleborg AB, LKAB, Bure Equity AB, och. av bolagsstämma.


Affiliate selling
forsakring dodsfall

Styrelsearvode Årsstämman beslutade om styrelsearvode i form av kontantarvode och syntetiska aktier till ett totalt värde om 8.728.125 kronor att utgå med 1.968.750 kronor till styrelseordföranden och med 525.000 kronor vardera till övriga elva styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt sammanlagt 984.375 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten.

9. Nio styrelseledamöter. 10. Styrelsearvode med 1.425.000 kronor till ordföranden och med 475.000 Swedbank Robur Fonder; Lars-Eric Aaro, LKAB; Frank Larsson, Handelsbanken fonder och Sverker Martin-Löf (styrelsens ordförande). 1.